Проекти – ДГ Коледарче
Меню Затваряне

Проекти

1. Месец юли 2022г. с печелен проект по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“.

Нови придобивки- комплект интерактивна дъска и късофокусен проектор.

2. Месец август 2022г. спечелен проект по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“ 2022 г., модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“.